Arbeidsfysiotherapie

Wat is arbeidsfysiotherapie?
Arbeidsfysiotherapie is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie, die zich richt op werkgerelateerde problemen van individuele werknemers. Het gaat hierbij om klachten van het houdings- en bewegingsapparaat en hun relatie tot het werk. Specifiek wordt gelet op de mens in interactie met zijn of haar werkomgeving. Denk hierbij aan de werkhouding, houdingsvariatie, maar ook bijvoorbeeld de ergonomie van de werkplek. Dit alles met als hoofddoel de werknemer weer optimaal te laten functioneren op zijn of haar werk.
Voor wie is arbeidsfysiotherapie?
Arbeidsfysiotherapie richt zich natuurlijk in eerste instantie op de werknemer. Het gaat immers om zijn of haar werkgerelateerde fysieke klachten. Maar ook voor werkgevers kan het interessant zijn een arbeidsfysiotherapeut in te schakelen. Dit komt niet alleen ten goede aan het verzuimpercentage en snelle re-integratie van werknemers. Ook kan (blijvende) uitval voorkomen worden. Medewerkers die beter ‘op hun plek zitten’, zullen daarnaast meer gemotiveerd zijn en zich beter voelen op hun werk. Dit komt natuurlijk de sfeer op de werkplek, en dus ook de productiviteit ten goede.
Hoe ziet de behandeling eruit?

We starten een behandelingstraject met een introductiegesprek. Hierin proberen we de specifieke klachten en doelstellingen van werknemer, werkgever en/of bedrijfsarts boven tafel te krijgen. Na de intake stellen we een behandelplan op en starten we het individuele begeleidingstraject. Hierin staan zowel persoonsgebonden als ook werkgebonden factoren centraal. We proberen dan ook altijd nauw samen te werken met zowel de werkgever als ook de werknemer. En vaak speelt ook de bedrijfsarts een belangrijke rol.

Werkgebonden factoren die van invloed kunnen zijn op lichamelijke klachten zijn:

  • werktechniek/methode (werkhouding, werktechnieken, vaardigheid);
  • organisatie van het werk (taken, taakinhoud, houdingsvariatie e.d.);
  • de ergonomie van de werkplek (inrichting en vormgeving).
Wordt arbeidsfysiotherapie vergoed?
Arbeidsfysiotherapie wordt in sommige gevallen vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten kunnen eventueel ook door de werkgever of door een arbeidsongeschiktheidsverzekering worden gedekt.
Waarom een arbeidsfysiotherapeut in plaats van een fysiotherapeut?
Voor veel fysiotherapeuten speelt werkverzuim van hun patiënten nauwelijks een rol. De reguliere behandeling richt zich op het opheffen of verminderen van stoornissen, beperkingen en handicaps. Veel problemen zijn echter werkgerelateerd en dus van invloed op de prestaties van een werknemer. In tegenstelling tot de reguliere fysiotherapeut kijken wij als arbeidsfysiotherapeuten dan ook veel breder. We zijn actief betrokken in de interactie tussen de mens en zijn of haar werkomgeving. De arbeidsfysiotherapeutische aanpak sluit aan bij de klacht, het gedrag en de omgeving. Dit alles vanuit de verantwoordelijkheid voor de cliënt en het bedrijf, met als meerwaarde interventie efficiëntie!

Therapie Overzicht De Schutboom

Arbeidsfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Dry needling

Fysiof fitness

Fysiotherapie

Longrevalidatie

benen, knie, rug

Looptraining

Manuele therapie

Mc Kenzie therapie

Medische training

Neurorevalidatie

Pilates

Sportfysiotherapie

Neem contact op

Fysiotherapie De Schutboom
Jacob van Wassenaerstraat 68
5684 CS Best
Telefoon: 0499 - 39 21 91
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.